Grafmonument over 2 graven

Dubbel grafmonument

De benaming “dubbele grafsteen” of “model over twee graven” betreft een grafmonument met een maximale breedte van twee naast elkaar liggende graven. De maximaal toegestane afmetingen kunnen per begraafplaats verschillen. Deze monumenten kunnen (afhankelijk van de voorschriften) worden uitgevoerd met of zonder grafbedekking.

Richtlijnen voor grafmonumenten

De te hanteren afmetingen en toe te passen uitvoeringen van grafmonumenten kunnen per begraafplaats verschillen. Ook het gebruik van een funderingsconstructie is in bepaalde plaatsen aan regels gebonden. Om voor een zogenaamde plaatsingsvergunning in aanmerking te komen zal het grafmonument moeten voldoen aan deze richtlijnen. Marne Natuursteen houdt vanzelfsprekend rekening met deze richtlijnen en voorwaarden en kan u daarin volledig adviseren.

Vergunning voor plaatsing

Nadat het monument is ontworpen en de opdracht is bevestigd, zal Marne Natuursteen in opdracht van de nabestaanden een vergunningsverzoek voor het plaatsen van het monument indienen. Voor het verlenen van een plaatsingsvergunning kan de begraafplaats (eenmalig) kosten in rekening brengen.

Garantie op grafsteen

De grafmonumenten van Marne Natuursteen worden geleverd inclusief een garantieperiode van 20 jaar. Gedurende deze periode worden problemen welke het gevolg zijn van constructiefouten door Marne Natuursteen kosteloos hersteld. (Indien het monument op funderingspalen is geplaatst, geldt er ook een garantie tegen verzakking). De garantiestelling wordt schriftelijk bevestigd in de vorm van een garantiebewijs.

Scroll naar top